Den kortere fremstillingen av Sukhāvatīs undre

En oversettelse av Sukhāvatīvyūhaḥ (Saṃkṣiptamātṛka) fra sanskrit

 

Ære til den allvitende.

1. Dette har jeg hørt. Mesteren bodde en gang i Śrāvastī, i Jetas skogholt, i Anāthapiṇḍadas park, sammen med en stor sangha som besto av 1250 munker. Alle disse munkene hadde oppnådd de høyere formene for kunnskap, og alle var arhater. Blant dem var de ærverdige Śāriputra, Mahāmaudgalyāyana, Mahākāśyapa, Mahākapphiṇa, Mahākātyāyana, Mahākauṣṭhila, Revata, Śuddhipanthaka, Nanda, Ānanda, Rāhula, Gavāṃpatin, Bharadvāja, Kālodayin, Vakkula, Aniruddha, og veldig mange andre av de store disiplene til Mesteren. Det var også veldig mange bodhisattvaer tilstede der, storartede vesener. Blant dem var den ungdommelige dharmaprinsen Mañjuśrī, bodhisattvaen Ajita, bodhisattvaen Gandhahastin, bodhisattvaen Nityodyukta, bodhisattvaen Anikṣiptadhura, og veldig mange andre bodhisattvaer, storartede vesener. Av gudene var den mektige Indra og Brahmā Sahāṃpatin tilstede der, sammen med veldig mange hundretusener av andre gudesønner.

2. Mesteren henvendte seg da til den ærverdige Śāriputra og sa, “Śāriputra, i vest finnes det et buddhafelt som heter Sukhāvatī, som ligger bortenfor tusen milliarder andre buddhafelt. Det bor en tathāgata der, en arhat, en fullkomment oppvåknet buddha som heter Amitāyus og som lærer bort Dharma. Hvorfor tror du, Śāriputra, at det verdenssystemet heter ‘Sukhāvatī’, ‘Det lykkelige riket’? I det verdenssystemet, Śāriputra, i Sukhāvatī, opplever levende vesener hverken fysisk eller mental smerte, og det finnes endeløse årsaker til lykke. Derfor heter det verdenssystemet ‘Sukhāvatī’, ‘Det lykkelige riket’.

3. Dessuten Śāriputra, det verdenssystemet, Sukhāvatī, er prydet med sju gjerder og sju rader av palmetrær hvor det henger nett med små bjeller. Fire forskjellige typer vakre edelstener og edle metaller i ulike flotte farger ligger strødd rundt omkring – gull, sølv, kvarts og lasurstein. Det buddhafeltet, Śāriputra, er prydet med alle disse vakre ting, slike ting som man finner i et buddhafelt.

4. Dessuten Śāriputra, i det verdenssystemet, Sukhāvatī, finnes det lotusdammer innlagt med sju forskjellige typer edelstener og edle metaller – gull, sølv, lasurstein, kvarts, rubin, smaragd, og korall. De er fylt helt opp til randen med vann som har åtte gode egenskaper, og de er så fulle at en kråke kunne ha drukket fra dem. Bunnene av disse lotusdammene er strødd med gyllen sand.

Lotusdammene har vakre trapper i flotte farger, i nord, sør, øst og vest. Disse trappene er laget av fire forskjellige typer edelstener og edle metaller – gull, sølv, lasurstein, og kvarts. Rundt disse lotusdammene står også vakre trær i flotte farger, laget av sju forskjellige typer edelstener og edle metaller – gull, sølv, lasurstein, kvarts, rubin, smaragd, og korall. Mørkeblå lotusblomster vokser i disse lotusdammene, lotusblomster med en mørkeblå farge, lotusblomster i nyanser av mørkeblå, lotusblomster som ser mørkeblå ut. Gule lotusblomster vokser også der, lotusblomster med en gul farge, lotusblomster i nyanser av gul, lotusblomster som ser gule ut. Røde lotusblomster vokser også der, lotusblomster med en rød farge, lotusblomster i nyanser av rød, lotusblomster som ser røde ut. Rene hvite lotusblomster vokser der, lotusblomster med en ren hvit farge, lotusblomster i nyanser av hvit, lotusblomster som ser rene og hvite ut. Mangefargede lotusblomster vokser der, lotusblomster med mange farger, lotusblomster i nyanser av mange farger, lotusblomster som ser mangefargede ut. Det buddhafeltet, Śāriputra, er prydet med alle disse vakre ting, slike ting som man finner i et buddhafelt.

5. Dessuten Śāriputra, i det buddhafeltet finnes det guddommelige instrumenter som spilles kontinuerlig, og bakken har en vakker gyllen farge. I det buddhafeltet regner guddommelige māndāravablomster ned tre ganger hver natt og tre ganger hver dag. I løpet av den tiden det tar å spise ett måltid reiser de levende vesenene som har blitt født der til andre verdenssystemer og hedrer tusen milliarder buddhaer. Når hver og én har drysset tusen milliarder blomster ned på en tathāgata, vender de tilbake til sitt eget verdenssystem for å hvile. Det buddhafeltet, Śāriputra, er prydet med alle disse vakre tingene, slike ting som man finner i et buddhafelt.

6. Dessuten Śāriputra, i det buddhafeltet finnes haṃsa-gjess, spover, og påfugler. Tre ganger hver natt og tre ganger hver dag flyr de ned og synger sammen i harmoni, hver og én med sin egen unike stemme. De synger om de fem åndelige egenskapene, de fem åndelige kreftene, og de sju oppvåkningsfaktorene. Når de levende vesenene som bor der hører påfuglene synge blir sinnene deres fokusert på Buddha, fokusert på Dharma, fokusert på Sangha. Tror du, Śāriputra, at det finnes levende vesener der som har kommet fra et dyrs livmor? Du burde ikke tenke slik. Hvorfor ikke det? Jo, Śāriputra, i et buddhafelt eksisterer ikke engang ordene for helvetene, dyreriket, og verdenene der Yama er herre. Det er tathāgataen Amitāyus som manifesterer disse fugleflokkene. Det buddhafeltet, Śāriputra, er prydet med alle disse vakre tingene, slike ting som man finner i et buddhafelt.

7. Dessuten Śāriputra, når vinden rører palmetrærne i det buddhafeltet, de som står på rekke og rad og som er pyntet med nett med små bjeller, lager de en behagelig lyd som beroliger sinnet. På samme måte som de talløse hundretusener av guddommelige instrumentene lager en behagelig lyd som beroliger sinnet når de spilles, Śāriputra, slik lager også palmetrærne som er pyntet med nett med små bjeller en behagelig lyd som beroliger sinnet når vinden rører dem. De som hører disse lydene kjenner Buddha på kroppen. De kjenner Dharma på kroppen. De kjenner Sangha på kroppen. Det buddhafeltet, Śāriputra, er prydet med alle disse vakre tingene, slike ting som man finner i et buddhafelt.

8. Hvorfor tror du, Śāriputra, at den tathāgataen heter Amitāyus, ‘Uendelig Liv’? Jo, Śāriputra, det er fordi levetiden til den tathāgataen og til de menneskene som bor i hans buddhafelt er ubegrenset. Derfor heter den tathāgataen Amitāyus, ‘Uendelig Liv’. Den tathāgataen oppnådde uforlignelig fullkommen oppvåkning for ti tidsaldre siden.

9. Hvorfor tror du, Śāriputra, at den tathāgataen heter Amitābha, ‘Uendelig Lys’? Lyset som stråler fra den tathāgataen, Śāriputra, skinner uhindret i alle buddhafelt. Derfor heter den tathāgataen Amitābha, ‘Uendelig Lys’. Den tathāgataen har en ubegripelig stor sangha av śrāvakaer som er rene arhater, så mange at det ikke ville vært lett å telle dem. Det buddhafeltet, Śāriputra, er prydet med alle disse vakre tingene, slike ting som man finner i et buddhafelt.

10. Dessuten Śāriputra, de levende vesenene som blir født i buddhafeltet til tathāgataen Amitāyus som rene bodhisattvaer vil ikke kunne falle tilbake, og de vil bare bli født én gang til. Antallet slike bodhisattvaer, Śāriputra, er ikke lett å regne ut. Man kan bare si at det finnes et ubegripelig stort, talløst mangfold av dem. Levende vesener, Śāriputra, burde dyrke en lengsel for det buddhafeltet. Hvorfor burde de gjøre det? De burde gjøre det fordi i det buddhafeltet vil de være i godt selskap, sammen med slike som disse bodhisattvaene.

Śāriputra, levende vesener som bare har noen få sunne røtter vil ikke bli født i buddhafeltet til tathāgataen Amitāyus. Hvis en sønn eller datter fra en god familie hører navnet til mesteren, tathāgataen Amitāyus, og hvis sinnet deres fokuserer på det – i én natt, to netter, tre netter, fire netter, fem netter, seks netter, eller sju netter – hvis sinnet deres fokuserer på det uten å blir distrahert, da vil tathāgataen Amitāyus med sin sangha av śrāvakaer rundt ham og sammen med sin skare av bodhisattvaer vise seg foran dem når de dør, og de vil dø med et sinn som ikke er forstyrret. Når de dør vil de bli født i buddhafeltet til tathāgataen Amitāyus, i verdenssystemet Sukhāvatī. Det er med dette målet for øye, Śāriputra, at jeg sier at en sønn eller datter fra en god familie burde dyrke en lengsel for det buddhafeltet i sitt sinn, med stor iver.

11. Śāriputra, i øst finnes det like mange mestre, like mange buddhaer som det finnes sandkorn i Gangeselven, og alle lovpriser sine buddhafelt på samme måte som jeg lovpriser Sukhāvatī. De ledes av tathāgataen Akṣobhya, tathāgataen Merudhvaja, tathāgataen Mahāmeru, tathāgataen Meruprabhāsa, og tathāgataen Mañjudhvaja. Hver og én dekker over sitt eget buddhafelt med tungen sin, og så beskriver det. Du burde stole på denne forklaringen av Dharma som heter 'Omfavnet av alle buddhaene', og som lovpriser ubegripelige gode egenskaper.

12. Śāriputra, i sør finnes det like mange mestre, like mange buddhaer som det finnes sandkorn i Gangeselven, og alle lovpriser sine buddhafelt på samme måte som jeg lovpriser Sukhāvatī. De ledes av tathāgataen Candrasūryapradīpa, tathāgataen Yaśaḥprabha, tathāgataen Mahārciḥskandha, tathāgataen Merupradīpa, og tathāgataen Anantavīrya. Hver og én dekker over sitt eget buddhafelt med tungen sin, og så beskriver det. Du burde stole på denne forklaringen av Dharma som heter 'Omfavnet av alle buddhaene', og som lovpriser ubegripelige gode egenskaper.

13. Śāriputra, i vest finnes det like mange mestre, like mange buddhaer som det finnes sandkorn i Gangeselven, og alle lovpriser sine buddhafelt på samme måte som jeg lovpriser Sukhāvatī. De ledes av tathāgataen Amitāyus, tathāgataen Amitaskandha, tathāgataen Amitadhvaja, tathāgataen Mahāprabha, tathāgataen Mahāratnaketu og tathāgataen Śuddharaśmiprabha. Hver og én dekker over sitt eget buddhafelt med tungen sin, og så beskriver det. Du burde stole på denne forklaringen av Dharma som heter 'Omfavnet av alle buddhaene', og som lovpriser ubegripelige gode egenskaper.

14. Śāriputra, i nord finnes det like mange mestre, like mange buddhaer som det finnes sandkorn i Gangeselven, og alle lovpriser sine buddhafelt på samme måte som jeg lovpriser Sukhāvatī. De ledes av tathāgataen Mahārciḥskandha, tathāgataen Vaiśvānaranirghoṣa, tathāgataen Dundubhisvaranirghoṣa, tathāgataen Duṣpradharṣa, tathāgataen Ādityasaṃbhava, tathāgataen Jaleniprabha, og tathāgataen Prabhākara. Hver og én dekker over sitt eget buddhafelt med tungen sin, og så beskriver det. Du burde stole på denne forklaringen av Dharma som heter 'Omfavnet av alle buddhaene', og som lovpriser ubegripelige gode egenskaper.

15. Śāriputra, over oss finnes det like mange mestre, like mange buddhaer som det finnes sandkorn i Gangeselven, og alle lovpriser sine buddhafelt på samme måte som jeg lovpriser Sukhāvatī. De ledes av tathāgataen Siṃha, tathāgataen Yaśa, tathāgataen Yaśaḥprabhāsa, tathāgataen Dharma, tathāgataen Dharmadhara og tathāgataen Dharmadhvaja. Hver og én dekker over sitt eget buddhafelt med tungen sin, og så beskriver det. Du burde stole på denne forklaringen av Dharma som heter 'Omfavnet av alle buddhaene', og som lovpriser ubegripelige gode egenskaper.

16. Śāriputra, under oss finnes det like mange mestre, like mange buddhaer som det finnes sandkorn i Gangeselven, og alle lovpriser sine buddhafelt på samme måte som jeg lovpriser Sukhāvatī. De ledes av tathāgataen Brahmaghoṣa, tathāgataen Nakṣatrarāja, tathāgataen Indraketudhvajarāja, tathāgataen Gandhottama, tathāgataen Gandhaprabhāsa, tathāgataen Mahārciskandha, tathāgataen Ratnakusumasaṃpuṣpitagātra, tathāgataen Ratnotpalaśrī, tathāgataen Sarvārthadarśī, og tathāgataen Sumerukalpa. Hver og én dekker over sitt eget buddhafelt med tungen sin, og så beskriver det. Du burde stole på denne forklaringen av Dharma som heter ‘Omfavnet av alle buddhaene’, og som lovpriser ubegripelige gode egenskaper.

17. Śāriputra, hvorfor tror du at denne forklaringen av Dharma heter ‘Omfavnet av alle buddhaene’? De sønnene og døtrene fra gode familier som hører tittelen på denne forklaringen av Dharma og som husker navnene til disse mestrene, disse buddhaene, vil bli omfavnet av alle buddhaene, og de vil ikke kunne falle tilbake i sin framgang mot uforlignelig fullkommen oppvåkning. Derfor, Śāriputra, burde du ha tillit til meg og til disse andre mestrene, disse andre buddhaene. Stol på oss. Ikke tvil. De sønnene og døtrene fra gode familier som i sine sinn dyrker en lengsel for buddhafeltet til mesteren, tathāgataen Amitāyus vil ikke falle tilbake i sin framgang mot uforlignelig fullkommen oppvåkning. Det samme gjelder for de som har dyrket en slik lengsel, og alle som kommer til å gjøre det. De enten kommer til å bli født i det buddhafeltet, har blitt født der, eller er i ferd med å bli født der akkurat nå. Derfor, Śāriputra, burde sønner og døtre fra gode familier dyrke en lengsel for det buddhafeltet.

18. Disse mestrene, Śāriputra, disse buddhaene hedrer mine ubegripelige gode egenskaper på samme måte som jeg hedrer deres ubegripelige gode egenskaper. ‘Mesteren Śākyamuni, Śākyaenes konge, har gjort noe som er veldig vanskelig å gjøre. I verdenssystemet som heter “Jorda” har han oppnådd uforlignelig fullkommen oppvåkning, og lært bort Dharma til hele den uimottagelige verden, i en forfallen tid, til forfalne vesener med forfalne synspunkter, forfalne levetider, og forfalne forurensninger.’

19. Jeg har jo gjort noe som er veldig vanskelig å gjøre, Śāriputra. I verdenssystemet som heter ‘Jorda’ har jeg oppnådd uforlignelig fullkommen oppvåkning, og lært bort Dharma til hele denne uimottagelige verden, i en forfallen tid, til forfalne vesener med forfalne synspunkter, forfalne levetider, og forfalne forurensninger.”

20. Det var dette Mesteren sa. Hjertene til den ærverdige Śāriputra, til munkene og bodhisattvaene, så vel som hjertene til gudene, menneskene, halvgudene, og gandharvaene ble fylt med glede, og de jublet over det Mesteren hadde sagt.

Dette er mahāyāna-sūtraen som heter “Den kortere fremstillingen av Sukhāvatīs undre”.