Fire gaver

Jeg kommer til deg med fire gaver.

Den første gaven er en lotusblomst.

Forstår du?

Min andre gave er et gylne nett.

Kan du kjenne det igjen?

Min tredje gave er en sauegjeteres runddans.

Har føttene dine lært å danse?

Min fjerde gave er en hage plantet i en ødemark.

Kunne du arbeidet der?

Jeg kommer til deg med fire gaver.

Tør du motta dem?