‘Tilgi meg hvis jeg har flekket…’

Tilgi meg hvis jeg har flekket

Din skjønnhet med mitt begjær,

Eller uroet ditt klare rene

Lys med min ilds raseri.

Tilgi meg; la oss være venner.

Tilgi meg hvis jeg har søkt

Et svar du ikke kunne gi,

Eller reist i mitt hjertes dybde

Denne røde rosen som er for sykelig til å leve.

Tilgi meg; la oss være venner.