Den kortere fremstillingen om Sukhāvatīs undre    Denne teksten er blant de mest populære og innflytelsesrike sutraer i østasiatisk buddhisme.

Den kortere fremstillingen om Sukhāvatīs undre

Denne teksten er blant de mest populære og innflytelsesrike sutraer i østasiatisk buddhisme.

Verssamlingen om kostbare egenskaper    Dette er en oversettelse av det første kapittelet av Ratnaguṇasaṃcayagāthā, som er blant de tidligste prajñāpāramitā, eller fullkommen visdom, tekster.

Verssamlingen om kostbare egenskaper

Dette er en oversettelse av det første kapittelet av Ratnaguṇasaṃcayagāthā, som er blant de tidligste prajñāpāramitā, eller fullkommen visdom, tekster.

Sangharakshitas dikt    Et utvalg av dikt skrevet av Urgyen Sangharakshita, grunnleggeren av Triratna Buddhistfelleskap.

Sangharakshitas dikt

Et utvalg av dikt skrevet av Urgyen Sangharakshita, grunnleggeren av Triratna Buddhistfelleskap.